കഥകളുടെ പേജുകളും വീഡിയോവിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ വായിച്ചുപോകാനും ഈ സംവിധാനം ഉപകരിക്കും.
ഓരോ കഥകളായി കേള്‍ക്കാൻ വലതു വശത്തെ ചിത്രത്തിലുള്ള
കഥകളുടെ പേരുകളിൽ അമര്‍ത്തുക.

എല്ലാ കഥകളും യൂ ട്യൂബില്‍ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അതു തുടര്‍ച്ചയായി കേള്‍ക്കാന്‍ താഴെ കൊടുത്ത ലിങ്കില്‍ അമര്‍ത്തുക
UMMUKKULSUNTE VEEDU COMPLETE ALBUM

Creative Commons License
E.Harikumar50YearsCreativity
by E. Harikumar is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.
Based on a work at http://www.e-harikumar.com.