LIST OF STORIES BY E. HARIKUMAR
Click the titles to read or download the stories.

ലേഖനങ്ങള്‍
ഇടശ്ശേരിയെപ്പറ്റി

അച്ഛൻ


അച്ഛൻ - എതിർദിശ

അച്ഛൻ, സ്വപ്നം, സമയം

അച്ഛന്റെ പണിപ്പുരയിൽ

അക്കിത്തം ഇടശ്ശേരിയിലൂടെ

ഇടശ്ശേരി, ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ-1

ഇടശ്ശേരി, ഞങ്ങളുടെ അച്ഛൻ-2

ചില സ്‌കൂൾകാല ഓർമ്മകൾ

ഇടശ്ശേരിക്കവിത ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ

ഇടശ്ശേരി, കുടംബത്തിൽ

ഇടശ്ശേരിയുടെ പൂതപ്പാട്ട്, വീണ്ടും

അച്ഛന്റെ സ്വാധീനം -  പരിഷത്ത് പ്രഭാഷണം

ഒരു മകന്റെ ഓർമ്മകൾ

ഉമിത്തീയിൽ കിടന്ന മനുഷ്യൻ

മറ്റു ലേഖനങ്ങള്‍

അല്പം ചൂടും കുറേ പുകയും

അമ്മ വായിച്ചിട്ടില്ലാത്ത രണ്ടു കഥകൾ

അറിയാത്തലങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഒരു കവാടം

ആസക്തിയുടെ അഗ്നിനാളങ്ങൾ - വായനക്കാരി

അവൾ ഇന്നും എന്റെ കണ്ണുകൾ ഈറനാക്കുന്നു

ബാലകൃഷ്ണ മാരാർ, പുസ്തകപ്രകാശനം

ഭൂമിയുടെ മറുഭാഗത്തുനിന്ന്

സി.വി. ശ്രീരാമനെപ്പറ്റി

ഈ കഥ ഉൽപ്രേക്ഷയിൽ പെടില്ല

എനിക്കു കള്ളിച്ചെടി ഇഷ്ടല്ല

എന്റെ ആദ്യകഥ

എന്റെ ആദ്യകഥകളിൽ ചിത്രകലയുടെ

എന്റെ കോളജ് ദിനങ്ങൾ

എന്റെ രാമായണം വായന

എന്റെ സാഹിത്യം ഞാൻ വായനക്കാർക്ക്

എന്റെ സ്ത്രീകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിനു പിന്നിൽ

എന്റെ സ്ത്രീകഥാപാത്രങ്ങൾ

ന്റെ വായനയുടെ തുടക്കവും ഒടുക്കവും

എന്റെ വേരുകൾ

ഗാന്ധിജി മൂന്നു തലമുറകളിൽ

ഗുരുപൂജ

ഇളംതെന്നൽപോലെ ഈ ജീവിതം

ജന്മാന്തരങ്ങൾക്കപ്പുറത്തുനിന്ന്

കാലം മായ്ച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാൽപ്പാടുകൾ

കലാവീക്ഷണം - അക്കാദമികളെപ്പറ്റി

കൊച്ചിയിലെ നഗരസന്ധ്യകൾ


കാണുമ്പോഴെല്ലാം അപരിചിതർ - എം.ടി.യെപ്പറ്റി

കൗതുകമുണർത്തുന്ന സ്ത്രീപക്ഷകഥകൾ

കറുത്ത തമ്പ്രാട്ടിയെപ്പറ്റി

കഥാകൃത്തിന്റെ കാവ്യവായന

കഥാപീഠം അവാർഡ്


കഥയുടെ പൈതൃകം

മനസ്സിൽ ഇന്നും ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ

മാതൃഭൂമി നിരസിച്ച കഥ


നഗരവാസിയായ ഒരു കുട്ടി - ആമുഖം

നന്ദി - ഇളവെയിലിന്റെ സാന്ത്വനം - ആമുഖം

നവമാധ്യമങ്ങൾ - പ്രസംഗം

ഒരസാധാരണ നോവൽ

ഒരെഴുത്തുകാരന്റെ സൃഷ്ടി തിരുത്തപ്പെടാമോ

രു ദിവസത്തിന്റെ മരണം

ഒരു കഥ എങ്ങിനെ ജനിക്കുന്നു

ഒരു തേങ്ങലോടെ മാത്രം

പദ്മരാജൻ അവാർഡ് പ്രസംഗം

പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന

പൊന്നാനിയിൽ ഒരു നവോത്ഥാനം

പ്രപഞ്ചത്തെപ്പറ്റി ഒരു വിചാരം

പ്രവാസ ജീവിതവും സാഹിത്യവും

പ്രണയത്തിനൊരു സോഫ്റ്റ് വെയർ - ആമുഖം

സാഹിത്യത്തിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നിയത്

സാഹിത്യവാരഫലം - 1

സാഹിത്യവാരഫലം - 2

സാഹിത്യവാരഫലം - 3

സാഹിത്യവാരഫലം - 4

സാഹിത്യവാരഫലം - 5

സമകാലിക മലയാള ചെറുകഥ

സംഭവാമി യുഗെ, യുഗേ

സൂര്യകാന്തിപ്പൂക്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത്

ശ്രീപാർവ്വതിയുടെ പാദം - ചന്ദ്രിക റിവ്യൂ

ത്രീലോകം പ്രതിഫലിക്കുന്ന
സ്‌ത്രൈണാനുഭവങ്ങളുടെ സത്യവാങ്മൂലം

സുൽത്താന്റെ മകൾ എന്ന കഥ

സുന്ദരികൾ മാത്രമല്ല ശക്തരും

സ്വാമിജിയുടെ അനുഗ്രഹം

തിക്കോടിയൻ മാഷ്

തൂക്കിയിട്ട തിരശ്ശീലക്കിരുവശത്തും

തൃശ്ശൂരിലേക്ക് വീണ്ടും

ഉമ്മുക്കുൽസുവിനെപ്പറ്റി

വാക്കും വരയും

വായനക്കാർക്ക് ഒരു സമ്മാനം

വെളിച്ചവും ഇരുട്ടും - തടാകതീരത്ത് റിവ്യൂ

വെള്ളിത്തിരയിലെന്നപോലെ - ആമുഖം

വിഷു - ഒരോർമ്

വെറും പ്രതികരണം മാത്രം


ചില ലേഖനങ്ങളുടെ സ്കാന്‍