ചെറുകഥകള്‍ നോവലുകള്‍ നാടകം തിരക്കഥകള്‍
അച്ഛനെക്കുറിച്ച് ഉദ്ധരണികള്‍ - കഥ വിമര്‍ശകര്‍ ന്റെ  സാഹിത്യം
എന്‍റ സ്ത്രീകള്‍ - ലേഖനങ്ങള്‍ 'നീ എവിടെയാണെങ്കിലും' മറ്റുള്ളവരുടെ ലേഖനങ്ങള്‍
ഭാഗം 1 ഭാഗം 2 -   ഭാഗം 3